Sune Åsén anställs i bolaget. Sune kommer att vara placerad i Uppsala och arbeta med att optimera våra trafikupplägg samt strategiska frågor.