Aerocar påbörjar ett kvalitets och miljöarbete enligt ISO standard med en beräknad certifiering kring årsskiftet 2010/2011.