Charlotte Jostvik börjar som ekonomiansvarig. Charlotte kommer närmaste från Shipping branschen med många års erfarenhet av ekonomi & personalfrågor.