Decido AB i Helsingborg implementerar Microsoft Dynamics Nav på vårt kontor och tar oss till nya höjder genom ett skarpt affärssystem. Vi blir effektivare och kan knyta medarbetare, kunder och leverantörer närmare varandra. Utveckling skapar möjligheter.