Camilla Haglund börjar som speditör. Camilla kommer närmast från Combitrans i Malmö med många års erfarenhet av transport inom och utanför hela Europa och även med ett stort kunnande gällande tullfrågor.