Tim Svalö börjar sin anställning på Aerocar, Tim kommer att tillföra ny kraft i våra kundspecifika lösningar och blir en viktig del i både import- och exportflödet. Bakom sig har han en utbildning i Transport Management från Malmö Högskola och har på ganska kort tid skapat sig ett namn i branschen.