Aerocar förlägger hela IT-verksamheten genom ett hostingavtal hos Diflex AB, Ängelholm, för att säkerställa drift, backup och underhåll samt på ett enklare vis kunna möta kunders krav gällande säkerhet och olika IT-lösningar.